Ece Cerci

Ece Cerci

Lisans Eğitimi:Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Başlangıç-bitiş tarihi: 2007-2012)

Lisanasüstü Eğitimi: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi; Başlangıç-bitiş tarihi: 2015- halen devam etmektedir.

Tez Proje Konusu:Capsaicin'in Yağ Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücreler Üzerine Etkisi Danışman: Prof. Dr. Hatice Erdost

Bilimsel Etkinlikler

1- Projede Bursiyer
Sıçandan Yağ Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücre İzolasyonu Ve Kemik Hasarında Kullanımı. Proje No: OUAP 2015/25 Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hatice Erdost, Bilimsel araştırma projesi laboratuvar ortamımızda in-vitro ve deneysel olarak in-vivo çalışmaları düzenli ve planlanan basamaklara uygun şekilde başarı ile devam etmektedir. (2015 - devam etmektedir.)

2- Sempozyum Katılımı:
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kök hücre ve Klinik Uygulamaları. İstanbul (4 Mart 2016).

3- Uluslararası Sözlü Bildiri:
Prof. Dr. Hatice Erdost, Doktora Öğrencisi Ece Çerçi: Adipose Derived Stem Cells From Rat with Non-enzymatic Isolation. Method, Doktora Öğrencisi Ece Çerçi, Prof. Dr. Hatice Erdost, I. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. (12-14 Mayıs 2016) Sözlü bildiri.
Tam Metin Makale: Ece Çerçi, Hatice Erdost; Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells From Rat With Non-Enzymatic Isolation Method, Dergi Park, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1. ULUSLARASI LİSANSÜSTÜ. EĞİTİM KONGRESİ. BİLDİRİ KİTABI. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. ISSN:2147-9067, 2016, 3(2):299-302. (Ulakbim’de taranmaktadır.)

4- Uluslararası Kök Hücre Kursu:
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ TÜBA 3. ULUSLARARASI KÖK HÜCRE KURSU, ‘’ Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedaviler’’ Antalya (19-22 Mayıs 2016).

5-Arge Bildiri:
Uludağ Üniversitesi VI. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri  Hatice ERDOST, Ece ÇERÇİ:‘Adipoz Dokudan Non-Enzimatik İzolasyon Yöntemi İle Mezenkimal Kök Hücre Elde Edilmesi’’ (Bursa – Mart 2017).

6- Uluslararası Sempozyum Bildiri:
Hatice ERDOST, Ece ÇERÇİ, Tuncay İLHAN, Cansel Güzin ÖZGÜDEN AKKOÇ: Use Of Mesenchymal Stem Cells Originated From Fat Tissue İn Bone Tissue Regeneration. III.International Stem Cell Symposium; New Aprproaches to Stem Cell Application in Patient-Based Therapy. Manisa.04-05 Mayıs 2017 .

7- Uluslararası Sözlü Bildiri:
Dokt. Öğr. Ece ÇERÇİ, Yard. Doç. Dr. Tuncay İLHAN, Prof. Dr. Hatice ERDOST: II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İmmunohistokimyada Serbest Yüzen Kesit Tekniğinin Kullanımı. Manisa. (Mayıs 2017).

8- Uluslararası Kongre Bildiri:
Hatice ERDOST, Ece ÇERÇİ, Cansel G. ÖZGÜDEN AKKOÇ, Tuncay İLHAN, Comparison of Subcutan and Inguinal Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry. Antalya. (ICHC 2017).

9- Uluslararası Kongre Sözlü Bildiri:
Ece ÇERÇİ, Hatice ERDOST, The Quick and Economical Modification for Non- Enzymatic Isolation of Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells, 3th International Postgraduate Congress, 11-13 May Manisa – Turkey (ULEK 2018).

10- Uluslararası Kongre Sözlü Bildiri:
Ece ÇERÇİ, Hatice ERDOST, Characterization of Mesenchymal Stem Cells By Positive and Negative Surface Markers, 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences 12-15 july 2018, Nevşehir – Turkey (ICVAS 2018).

11- Uluslararası Kongre Poster Bildiri:
Ece ÇERÇİ, Hatice ERDOST. Application of Active Ingredients to Mesenchymal Stem Cells, 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences 12-15 july 2018, Nevşehir - Turkey (ICVAS 2018).


;

Cormep - Kongre Organizasyon Şirketi
 
 

Adres

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1.Blok No:6 Kat:2 D:5 34349 Beşiktaş - Istanbul - TURKEY